Teknologi for føde

Helt siden tidene av jegere og sankere har jordbrukssamfunnet gått gjennom store endringer. Som følge av jordens befolkningsvekst og nyere teknologi blir matvareindustrien mer og mer komplisert.

Men hva kan vi gjøre for at industrien blir mer bærekraftig?

I dette blogginnlegget vil jeg snakke litt om hvordan vi kan bruke bærekraftig labkonstruert kjøtt til å muligens eliminere FNs andre bærekrafts mål, nemlig å utrydde sult.

Dagens samfunn

Jordbruket har gått gjennom store endringer, spesielt etter andre verdenskrig. Jordbruket bruker mer kjemikalier og genmodifisering enn noen gang, men det finnes fortsatt mye sult i verden. WFP og Alibaba Group har utviklet et livekart for å overvåke sult rundt om i verden, kalt «Hunger Map Live». Allerede her bruker de teknologier som AI (artificial intelligence) for å hente inn informasjon. Dette sporer de ved å sjekke ernæringen, værendringer, inntekt og andre faktorer. Dette livekartet gjør det enklere å overvåke endringer, og evnt kunne prioritere hvor det er mest nødvendig med rask humanitær hjelp.

Fremtiden

Vi vet at storfe er dårlig for miljøet, det viser seg faktisk at storfekjøtt krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Storfekjøtt krever mye plass, ressurser og slipper ut mye klimagasser, men heldigvis endres dette mens jeg skriver dette innlegget.

Mange har åpnet øynene for miljøvennlig kjøtt. Du har kanskje gått gjennom butikken og sett produkter kalt «beyond meat» eller kanskje du har vært på Mac Donalds eller Burger King og sett «beyond meat burgers», dette er nemlig labkonstruert miljøvennlig kjøtt.

Det har blitt mer og mer populært med miljøvennlig kjøtt de siste årene, og firmaer som Beyond Meat, Mosa Meat, Finless Foods er allerede godt i gang med å produsere slike produkter.

Det disse firmaene gjør er å produsere alt kjøttet, både storfe og sjømat på et laboratorium. De tar en liten celleprøve fra en ku eller en fisk, for så å bruke disse cellene til å konstruere kjøttet. Mosa Meats påstår at gjennom en liten celleprøve, kan de fremstille hele 80 000 burgere! Dette kjøttet vil kreve mindre plass, mindre vann, slippe ut mindre klimagasser og ha en høyere helsegevinst.

Bruke teknologien for å mate verden

Ved at produksjonen av dette kunstige kjøttet øker, vil vi forhåpentligvis senke kostnadene og øke produksjonen ved kjøtt. Dette vil også kanskje være en mulighet for å senke verdenssulten. Ved å sende dette kunstige kjøttet til land som sliter mye med hungersnød vil det kanskje hjelpe, om ikke eliminere problemet totalt.

Dette er jo dessverre ønsketenking, og nå snakker vi om mange år frem i tid om vi skal få til dette, men en dag vil vi forhåpentligvis kunne produsere nok slik at ingen trenger å sulte.

Hva tenker du om Kunstig kjøtt?

Linker

Mosa Meat

Finless Foods

Hungermap Live

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *